Tiếng Đàn Hàm Oan[:: TDHO Tieng Dan Ham Oan ::]

Bài hát: Tiếng Đàn Hàm Oan – Hạc San

Thân ai đọa đầy nơi chốn lao tù

Hàm oan giờ chật trồng trên vai

Khóc thương cho người đi xa mãi

Lòng còn dày vò về nơi hỗn mang

Ai mang người về từ hang sâu, đâu ai thấu

Bóng dáng nào khuất lấp vào trong hang tối tăm

Ánh mắ nào như nghẹn ngào trong phút chia ly

Nước mắt ai tuôn rơi trong câm lặng

Mang bao u uất từ thủa nào

Khóc thương cho người đi xa mãi

Lòng còn bàng hoàng sau cơn ác mộng

Ai mang người về từ hang sâu đâu ai thấu

Bóng dáng nào khuất lấp vào sau ánh sáng kia

Ánh mắt nào mãi in vào trong tâm trí anh

Nô nức ngân theo cung đàn nơi ngục tối

Tính tang tính cơ chăng nhiều nỗi hàm oan

Nín câm nín bấy lâu người còn chôn dấu

Mang nước mắt tuôn rơi gởi mãi đến ai

Trong sót thương

Giờ gặp lại trong bao nhớ mong

Lòng ngậm ngùi sau bao vỡ tan

Người trở lại từ nơi tối tăm

Xóa tan đi hào quang xưa

Trả lời

0981.019.019