Tiếng Đàn Ta Lư

Bài hát: Tiếng Đàn Ta Lư – Lê Ngọc Thúy

Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu

Đàn Ta Lư, em hát tiếng ca vang cùng núi rừng

Mừng thắng trận quê em.

Từ trên đỉnh núi cao chót vót

thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca

Theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn Ta Lư

Tính tính tính tính tơ rính

tính tính tính tang tang tình

Con chim chơ rao xinh

hót trên cành vui mừng công anh.

Bộ đội giải phóng quân ơi

anh thắng trận miền Tây Khe Sanh

Đồn Tà Ơn hôm nào bốc cháy

đồi Đồng Chi xác Mỹ chất đầy

Kia trông 1, 2, 3, 4, 5, 6

chục tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia

Nó bỏ xác trên rừng

Bộ đội giải phóng ơi các anh đánh hay hu, hu.

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta lư

Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới

Rừng núi ta ơi, hãy hát vui chung cùng bản làng

Mừng thắng trận Gio An.

Từ trên đỉnh núi cao chót vót

thánh thót nhịp nhàng vang lời em ca

Vọng về đất Gio An vang tiếng đàn Ta Lư

Tính tính tính tính tơ rính

tính tính tính tang tang tình

Ơi anh pháo binh, pháo ta bắn đạn nở như hoa.

Đồn quân giặc bốc cao cao

trong tiếng đàn Ta Lư em reo

Hoà cùng anh tiếng kèn chiến thắng

từ Trị Thiên khói lửa anh hùng

Kia trông 1, 2, 3, 4, 5

sáu ngàn tên lính thuỷ đánh bộ Mỹ kia

Nó bị bắt trên rừng.

Bộ đội giải phóng ơi

các anh đánh hay hu, hu.

Đàn em reo ca, ơi đàn Ta Lư

Rừng núi quê ta, tưng bừng reo ca.

Trả lời

0981.019.019