Tiếng Gió Hàng Dương

Bài hát: Tiếng Gió Hàng Dương

Nhạc: Trương Nhất Vương.

Thơ Nguyễn Tiến Sỹ.

Hòa âm: nhạc sỹ Kiên Thanh

Những ngôi mộ không hàng không lối

Những ngôi mộ không tên không tuổi

Nhang khói liêu siêu lối cỏ ngoằn ngoèo

Trong khói nhang hư ảo một chiều

Giật mình như ai nói:

Chúng tôi nằm đây không hàng không lối

Ngã xuống vì quê hương, ai chọn chỗ cho mình

Thẳng hàng được đâu, thẳng hàng được đâu

Giữa gông cùm tù ngục

Vẫn rướn mình lên chào cờ Tổ quốc

Thẳng hàng được đâu, thẳng hàng được đâu

Trong mấy mét vuông xà lim chuồng cọp

Úp mặt che cho nhau, vôi độc dội lên đầu

Thẳng hàng được đâu vài nhát cuốc nông sâu

Chúng tôi hóa vào đất mẹ

Dưới bước chân đi bạn ơi có thể

Ai đó đang nằm mộ chí không tên

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lá cỏ mềm nghe tim mình nhức nhối

Hàng dương ơi gió ngàn năm vẫn thổi

Ngã xuống vì quê hương ai chọn chỗ cho mình

Hàng dương ơi gió ngàn năm vẫn thổi

Ngã xuống vì quê hương ai chọn chỗ cho mình

Trả lời

0981.019.019