Tiếng Hát Lênh Đênh

Tiếng hát lênh đênh

Từ Phác và Lương ngọc Châu

Nghe âm vang lên tiếng chiến chinh .

Mơ làm diều mang sáo thanh bình .

Nghe vườn cây xao xác gió bay

.Mơ làm chiêc lá úa rơi đầy .

Chiều lắng xuống bao kiếp cô liêu .

Đìu iu bến vắng bến vắng

trong lòng muôn dòng nước cuốn trôi .

Nhà ai thấp thoáng lửa hồng .

Người đi có nhớ đường về .

Miên giang khô gió đìu hiu .

Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh .

Mơ làm diều mang sáo thanh bình .

Nghe vườn cây xao xác gió bay .

Mơ làm chiếc lá úa rơi đầy .

Hiu hiu theo chiều gió dâng lời thầm ước

. Anh nghe chăng lá vàng rụng lay lắt rót nhớ thương ,

Anh nghe chăng bao tiếng đời ,bao tiếng lòng .

Ngàn muôn xa cách bừng lên phố phường .

Hoa rung rinh ,chập chờn gió lướt .

Bâng khuâng cho mềm cánh bướm phân vân

Nghe âm vang lên tiếng chiến chinh .

Mơ làm diều mang sáo thanh bình .

Nghe vườn cây xao xác gió bay .

Mơ làm chiêc lá úa rơi đầy .

Chiều lắng xuống bao kiếp cô liêu .

Đìu iu bến vắng bến vắng

Trong lòng muôn dòng nước cuốn trôi .

Nhà ai thấp thoáng lửa hồng .

Người đi có nhớ đường về .

Miên giang khô gió đìu hiu .

Nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh .

Mơ làm diều mang sáo thanh bình .

Nghe vườn cây xao xác gió bay .

Mơ làm chiếc lá úa rơi đầy .

Hiu hiu theo chiều gió dâng lời thầm ước

. Anh nghe chăng lá vàng rụng lay lắt rót nhớ thương ,

Anh nghe chăng bao tiếng đời ,bao tiếng lòng .

Ngàn muôn xa cách bừng lên phố phường .

Hoa rung rinh ,chập chờn gió lướt .

Bâng khuâng cho mềm cánh bướm phân vân

Trả lời

0981.019.019