Tiếng Hát Trên Đảo Hòn Mê

[Lời 1:]

Quê tôi đây đảo Hòn Mê ngày đêm sóng vỗ dập dìu

Quê tôi đây đảo Hòn Mê buồm căng quanh năm ngoài khơi

Đây Hòn Mê anh dũng hiên ngang đứng giữa biển trời

Hải đảo rộn vang người ta anh bộ đội với đảo là nhà biển cả là quê hương

Tay súng tay chèo giữ vững biển trời ta

Ơ qua bao ngày chiến đấu

Kiên cường giết quân giặc thù

A, dưới đất trời tổ quốc

Lũ cướp đào đến đây cũng phải lùi, bọn giặc Mỹ điên cuồng tàn phá

Từ hầm bom cây lại nở hoa, lời ca trên đảo vẫn vang xa

Quê tôi đây đảo Hòn Mê, ngày đêm anh dũng tuyệt vời

Quê tôi đây đảo Hòn Mê, lập công diệt Mỹ ngoài khơi

Đây tiền tiêu Thanh Hóa hiên ngang đứng giữa quê nhà

Từ miền đồng quê về nơi biển cả, xóm làng mừng vui hải đảo lập chiến công

Anh dũng diệt thù giữ vững biển trời ta

[Lời 2:]

Quê tôi đây đảo Hòn Mê ngày đêm sóng vỗ dập dìu

Quê tôi đây đảo Hòn Mê buồm căng quanh năm ngoài khơi

Đây Hòn Mê anh dũng hiên ngang đứng giữa biển trời

Hải đảo rộn vang người ta anh bộ đội với đảo là nhà biển cả là quê hương

Tay súng tay chèo giữ vững biển trời ta

Ơ qua bao ngày chiến đấu

Kiên cường giết quân giặc thù

A, dưới đất trời tổ quốc

Lũ cướp đào đến đây cũng phải lùi, bọn giặc Mỹ điên cuồng tàn phá

Từ hầm bom cây lại nở hoa, lời ca trên đảo vẫn vang xa

Quê tôi đây đảo Hòn Mê, ngày đêm anh dũng tuyệt vời

Quê tôi đây đảo Hòn Mê, lập công diệt Mỹ ngoài khơi

Đây tiền tiêu Thanh Hóa hiên ngang đứng giữa quê nhà

Từ miền đồng quê về nơi biển cả, xóm làng mừng vui hải đảo lập chiến công

Anh dũng diệt thù giữ vững biển trời ta

[Lời 2.2:]

A qua bao ngày chiến đấu

Chiến hào khói bay mịt mù

A, nơi đây bọn giặc Mỹ

Xác chúng vùi khắp trên đảo này bọn giặc Mỹ đã đền tội ác

Đảo của ta vẫn là của ta lời ca trên đảo vẫn vang xa

Quê tôi đây đảo Hòn Mê, ngày đêm anh dũng tuyệt vời

Quê tôi đây đảo Hòn Mê, lập công diệt Mỹ ngoài khơi

Đây tiền tiêu Thanh Hóa hiên ngang đứng giữa quê nhà

Từ miền đồng quê về nơi biển cả, xóm làng mừng vui hải đảo lập chiến công

Anh dũng diệt thù giữ vững biển trời ta

Trả lời

0981.019.019