Tiếng Xưa

Bài hát: Tiếng Xưa – Thái Thanh

Hoàng hôn lá reo bên thềm

Hoàng hôn tơi bời lá thu

Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh

Bâng khuâng phím loan vương tình

Đâu bóng trăng xưa

Mơ khúc nghê thường

Phải tàn một thời liệt oanh

Xa đưa gió mây lạnh lùng

Chiều thu nhớ nhung vì đâu,

Thắm đôi giòng châu

Tiếc thay tại sao đành lỡ làng

Man mác khói hương bay dịu dàng

Như tóc mây vương

Dáng liễu mơ màng

Cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương

Ai đó tri âm biết cùng.

Hoàng hôn gió sương lạnh lùng

Hoàng hôn bao niềm nhớ nhung

Thiết tha đàn rung tiếng tơ

Vấn vương trôi theo mây mờ

Đâu khúc cô liêu

Duyên dáng tiêu điều

Dư âm chiều theo giòng châu

Tràn lan sóng vương mạch sầu.

Đàn ơi thiết tha vì đâu,

Tiếng xưa trầm ngâm

Lắng rung đường tơ bao mơ màng

Lưu luyến hương thu thêm dịu dàng

Ai có hay chăng

Say khúc ưu tư,

Gió sương chiều thu buồn mơ

Ai đó tri âm hững hờ.

Trả lời

0981.019.019