Tiều Phu[:: TP Tieu Phu ::]

Bài hát: Tiều Phu – Hạc San

Màn đêm xuống, một mình ai

Giọt sương đêm thoáng rơi trên vai

Về nơi đâu, từng cơn gió

Chợt tan biến khẽ rung đôi môi

Nhẹ nhàng ánh trăng dần trôi

Cung đàn đêm ru hồn ai chơi vơi

Lạnh lùng đêm cứ đợi chờ

Bàn tay xoá tan màn đêm vỡ nát

Chorus:

Về nơi đâu, tịch tình tang

Đàn ngân vang tiếng ai oán than

Về nơi đâu, chàng tiều phu

Từ vực sâu tối tăm bóng đêm(Bóng chàng khuất xa nơi chân trời)

Mang hình bóng ai về nơi xa đó

(Đi tìm bóng ai ở nơi xa đó)

Hỡi người có nghe nhịp tiếng đàn

Hỡi người có nghe từng câu hát

Trả lời

0981.019.019