Tìm Anh Nơi Biên Giới

Núi vẫn xanh cột mốc biên cương

Hoa vẫn nở trắng rừng biên giới

Sông đầu nguồn vẫn cồn cào vời vợi

Mây bồng bềnh che phủ áng thung sâu

Em biết tìm anh nơi đâu giữa trập trùng cây lá

Em biết tìm anh ở đâu

Vạt cỏ nào hay hốc đá khe sâu

Anh vẫn nằm đó mấy chục năm ròng

Cùng hàng vạn chiến sỹ hi sinh gìn giữ biên cương

Chẳng có ngày về

Mẹ vẫn chờ anh

Em vẫn đợi anh

Đồng đội vẫn nhớ anh

Rừng núi thương anh rực màu hoa đỏ

Anh hóa thành cột mốc linh thiêng

Vẫn cháy lòng giận kẻ thù kia.

Em vẫn tìm anh cho mãi đến bao giờ

Ta tìm nhau mãi mãi tìm nhau

Trả lời

0981.019.019