Tin Nhắn Chờ[:: TNC Tin Nhan Cho ::]

Điếu thuốc tàn bên hiên vắng

Tạm biệt em đang xa khuất sau màn mưa.

Chỉ là muốn nói em nghe, cho anh vơi bớt lòng

Nhưng sau em vẫn mãi chẳng hồi âm.

Ô cửa mang màu đen trắng

Ngày còn nắng, quanh anh vẫn cứ lạnh căm

Là do trái tim chết rồi, hay là do anh nhớ em

Mà sao đây, anh vẫn chẳng thể yêu ai.

[ĐK:]

Anh đã nói không quan tâm, không nhớ thương gì.

Mà sao vẫn cứ hoài nghi, đêm suy nghĩ

Rằng một sớm mai ngoài kia, khi anh thấy em cùng ai.

Liệu cảm giác ấy có siết anh từng cơn đau vào tim ?

Làm sao để anh quên em, em nói đi

Rằng anh phải yêu nhiều thêm, một ai khác

Vậy cảm giác kia là sai, hay đúng? Tội nghiệp ai.

Vì chẳng muốn cho một ai yêu mình.

Trả lời

0981.019.019