Tình Ca Non Nước

Hạt lúa chín vàng bao giọt mồ hôi

Vườn trái thơm tươi bao người vun trồng

Quê hương là dòng sữa mát, là dòng sữa mát bao đời.

Đêm trăng thanh gió vui

Thuyền ai thong thả tay chèo

Lời ca non nước thanh bình càng thêm yêu quê hương mình …

Yêu sao non nước tôi

Ngàn năm vẫn mãi oai hùng

Lời ca non nước ân cần chở che

Lời mẹ ru con chiều nay

Dòng người ra đi lặng lẽ cho quê hương vẹn tròn

Lời mẹ ru trong nỉ non

Đậm tình quê hương còn mãi cho con giấc ngủ ngon

Đêm trăng thanh gió vui

Thuyền ai thong thả tay chèo

Lời ca non nước thanh bình càng thêm yêu quê hương mình …

hờ hơ hò hơ

Càng thêm yêu non nước mình

Hò hơ hò hơ

Trả lời

0981.019.019