Tình Em

Bài hát: Tình Em – Trung Kiên

Khi chiếc lá xa cành

Lá không còn màu xanh

Mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi

Có gì đâu em ơi

Tình yêu là sự sống

Nên nắng hửng trong lòng

Mạch đời căng máu nóng

Anh anh đi bao núi

Tình yêu như khe suối

Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng

Anh anh đi xa càng xa

Tình em như cỏ hoa

Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy

Anh anh đi xa bao núi

Tình em như khe suối

Anh đi bao tháng ngày

Tình em như sông dài

Khi chiếc lá xa cành

Lá không còn màu xanh mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi

Có gì đâu em ơi!

Tình yêu là sự sống

Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng

Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng

Trả lời

0981.019.019