Tình Khúc O’Bai

Bài Hát: Tình Khúc O’Bai – Trịnh Vĩnh Trinh

Tôi đi bằng nhịp điệu

Một hai ba bốn năm

Em đi bằng nhịp điệu

Sáu bảy tám chín mười.

Ta đi bằng nhịp điệu

nhịp điệu không giống nhau,

ta đi bằng nhịp điệu

nhịp điệu sao khác màu.

Sông cạn, đá mòn

Sông cạn, đá mòn

Làm sao ta gặp,

làm sao ta gặp được nhau.

Ơ bai í à í á

Ơ bai í à a á

Ơ bai i à a á

Ơ bai i à a a á.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019