Tình Khúc O’Bai[:: TKO Tinh Khuc O’Bai ::]

Bài hát: Tình Khúc O’Bai – Nguyệt Minh, Ngọc Trâm

Tôi đi bằng nhịp điệu

Một hai ba bốn năm

Em đi bằng nhịp điệu

Sáu bảy tám chín mười.

Ta đi bằng nhịp điệu

Nhịp điệu không giống nhau

Ta đi bằng nhịp điệu

Nhịp điệu sao khác màu.

Sông cạn, đá mòn

Sông cạn, đá mòn

Làm sao ta gặp

Làm sao ta gặp được nhau.

Ơ bai í à a a

Ơ bai í à a a

Ơ bai í à a a

Ơ bai í à a a.

Trả lời

0981.019.019