Tình Lúa Duyên Trăng

Mây bay qua, ánh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la

Nghe xa xa, mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về

Quê hương ta đất xưa vốn nghèo

Nhưng giàu tình thương nhau

Biết yêu lúa mầu và cuộc đời cơ cầu

Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu.

Ðêm hôm qua, gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh

Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn chừng

Buộc vào mối duyên lành, thương cho nhau

Nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu

Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu

Vững tin có ngày mình được nhìn lúa thơm vàng.

Ai thiếu tình quê, lòng hằng mơ ước cùng trăng gió hiền

Ðây chính là nơi, người tìm trăng lên gió đưa êm đềm

Thay lời một lá thư duyên, câu hò lại ấm vui thêm

Nhọc nhằn lại thấy say thêm

Dẫn vui đón mùa về trao duyên lành.

Em em ơi! Sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm

Anh anh ơi! Nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng

Quê hương ơi! Chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng

Ghép đôi mái nghèo làm đậm tình thôn làng

Ðể năm tới được mùa được ngàn bát cơm vàng.

Ðêm hôm nay, ánh trăng thắm màu cùng đẹp người mai sau

Trăng thanh ơi! Chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình

Yêu thương nhau góp tay giả đều đều gạo mình mau trắng

Sáng mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành

Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành

Trả lời

0981.019.019