Tình Nghệ Sỹ

Bài Hát: Tình Nghệ Sĩ

Trình Bày: Tuấn Hiệp

Sáng Tác: Đoàn Chuẩn, Từ Linh

Đây khách ly hương

Mấy thu vàng ấm

Nơi quán cô đơn

Mơ qua trùng sóng

Mơ tới bên em

Em tô quầng mắt

Em tôi ngập ngừng

Trong tấm áo nhung

Tung phấn hương

Yêu qua muôn lời hát

Bay tới bên em

Tới em thầm nhắc

Đây ý tơ xưa

Đâu duyên tình cũ

Bóng anh phai dần

Ái ân tàn theo

Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ

Chóng tàn vì vương muôn ý thơ

Mỗi chiều ngàn tiếng tơ khóc than

Còn nhắc mãi tới

Đêm nao trăng tàn

Theo gió tha hương

Bay về miền xưa

Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi

Đây phím đưa duyên

Đây hoa đợi bướm

Lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa

Mối tình nghệ sĩ như bóng mây

Gió hồng dìu cánh bay tới em

Tiếc rằng tình đó hay chóng phai

Tình ghép ấy khiến xui

Nên duyên hờ

Nhưng mỗi thu qua

Gây tro tàn cũ

Gây chút hương xưa

Đã phai màu nhớ

Ai trách chi nhau

Mấy thu đầm ấm

Pháo nao nhuộm đường

Nhớ chăng tình anh

Trả lời

0981.019.019