Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối (Shairo Đỗ Remix)[:: TSTTML(DR Tinh Sau Thien Thu Muon Loi (Shairo Do Remix) ::]

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời

Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau em hỡi

Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi

Để lại anh bơ vơ một mình, giữa chốn đông người

Giờ người nôi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi

Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi

Chuyện đời ai đâu biết trước, lúc ta yêu điên cuồng

Tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu là buông

Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau em bên người ta

Nhiều lần con tim lênh đênh ở lại một chút thôi mà

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời

Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau em hỡi

Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi

Để lại anh bơ vơ một mình, giữa chốn đông người

Người làm tim anh nhức nhối giá như em ở lại

Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai

Để lòng tương tư em mãi những con mê u hoài

Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài

Huh oh huh

Giờ người nôi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi

Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi

Chuyện đời ai đâu biết trước, lúc ta yêu điên cuồng

Tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu là buông

Na na na

Nhiều lần con tim lênh đênh ở lại một chút thôi mà

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời

Để lại bao nhiêu kí ức cùng ngàn nỗi đau em hỡi

Biển rộng trời cao tăm tối, bởi em đi mất rồi

Chỉ còn anh nơi đay một mình, giữa chốn đông người

Người làm tim anh nhức nhối giá như em ở lại

Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai

Để lòng tương tư em mãi những con mê u hoài

Chuyện tình yêu luôn lênh đênh theo anh những tháng năm dài

Huh oh huh

Giờ người nôi đâu em hỡi, chắc em đã đi rồi

Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải uống cho quên mà thôi

Chuyện đời ai đâu biết trước, lúc ta yêu điên cuồng

Tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay hết yêu cũng buồn.

Trả lời

0981.019.019