Tình Việt Lào

Bài hát: Tình Việt Lào – Khánh Huyền, Thế Anh

Sáng tác Hồ Hữu Thới

Em ở bên này Tây Trường Sơn, anh ở bên này Đông Trường Sơn, luôn gửi cho nhau câu hát ân tình, câu hát dân ca của lào Lùm, Lào Sủng, Lào Thơ. Câu hát dân ca của quê mình Quan Họ, đến với nhau người ơ, người ơ ơ ơ đừng về,

Em ở bên Tây, anh ở bên Đông, hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sáng, đất nước Triệu Voi, đất nước Tiên rồng, chung bước đi lên xây đắp mối tình, tình việt Lào anh em, tình Việt Lào anh em mãi mãi không bao giờ phai. Dạo nhạc trở lại từ đầu)…phải.

[Đk:]

Em ở bên Tây, Anh ở bên Đông, hai đứa nghe chung tiếng gà gáy sáng, đất nước Triệu Voi, đất nước Tiên Rồng,chung bước đi lên xây đắp mối tình, tình Việt Lào anh em, tình việt Lào anh em mãi mãi không bao giờ phai.

Trả lời

0981.019.019