Tổ Quốc Gọi Tên Mình

Tôi đang nghe Tổ Quốc gọi tên mình

Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa

Dội vào ghềnh đá

Tiếng Tổ Quốc vọng về từ biển cả

Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây.

Tôi đang nghe Tổ Quốc gọi tên mình

Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa

Dội vào ghềnh đá

Sóng cuồng cuộng lên dáng hình đất nước

Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau.

Tổ Quốc của tôi, Tổ Quốc của tôi!

Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ

Ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã

Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông.

Tổ Quốc linh thiêng, Tổ Quốc linh thiêng!

Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa

Biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam

Biết bao triệu người lấy thân mình che chở.

Tổ Quốc linh thiêng, Tổ Quốc linh thiêng!

Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa

Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe

Tôi lắng nghe Tổ Quốc gọi tên mình

Trả lời

0981.019.019