Tơ Sầu

Với ánh tơ sầu sắc thắm muôn màu

Làm cho tim ta tê tái thương đau

Với ánh tơ sầu ném xuống nhân loại

Làm cho bao giống người sầu đau

Ngàn muôn nhạc sỹ kia ơi

Buồn thương tương tư chờ ai

Đời người tươi thắm sáng như ngàn sao

Nguồn nhạc tinh túy xướng trong hồn người

Không bao giờ phai là suối rừng mai

Tơ dáng như mây chiều

Tơ úa như lá vàng

Tơ giống như trăng ngà

Nhiều khi tơ giống tóc người yêu.

Nhớ tới đêm nào gió thét mưa gào

Hồn tim ta say đôi mắt nhung êm

Cố nắn tơ đồng khóc oán phong trần

Hồn ta mưa gió lạnh lùng đau

Tơ dáng như mây chiều

Tơ úa như lá vàng

Tơ giống như trăng ngàn

Nhiều khi tơ giống tóc người yêu

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019