Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân

Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân

Tác giả: Đoàn Nguyên

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi

Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng

Mà xuân nay vẫn còn dư hương

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Gặp nhau khi pháo vang cuối đường

Tay khép áo xanh nhìn không nói

Lạc hồn về cõi tiên nào đây

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Sợ khi tan biến bao kỷ niệm

Sợ áo xanh phai màu năm tháng

Sợ xuân chưa hết mà đông sang

Nên tôi tìm lại một mùa xuân

Người xưa không biết lạc phương nào

Không biết khi xuân về trên áo

Màu xanh năm đó còn xanh không

Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi

Khi cuối thu mùa đông vẫn rơi

Khi áo xanh đã vượt sông dài

Khi pháo rơi dưới thuyền hoa rồi

Còn xuân này thương nhớ khôn nguôi

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Dù không mong đến chuyện tương phùng

Dù tháng năm trôi vào xa vắng

Và xuân nay khác biệt xuân xưa

Tôi đi tìm lại một mùa xuân

Mùa xuân năm đó chưa thấy lại

Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái

Tìm để mà tìm như thế thôi

Trả lời

0981.019.019