Tôi Trở Về Thành Phố

Bài hát: Tôi Trở Về Thành Phố – Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Phong

Tác giả: Y Vân

Tôi trở về thành phố.

Làm khúc hát một mình,

Buổi chiều chưa ngã xuống

Bóng đêm còn viễn chinh.

***

Tôi trở về thành phố

Làm tuổi thơ một mình.

Mỗi ngày đi ngã trái

Bờ sông nước mênh mông.

***

Tôi trở về thành phố

Một ngày chưa thấy em

Ba ngày chưa thấy nói

Bây giờ tôi bỏ đi

U….U….U….U (2 lần)…

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019