Trả Lại Biển Xanh[:: TLBX Tra Lai Bien Xanh ::]

Bài hát: Trả Lại Biển Xanh – Nguyễn Quang Thắng

Biển xanh từ muôn đời

Biển nuôi hồn bao người

Lá phổi xanh cho muôn loài

Cho tình yêu em và anh bên bờ biển xanh bên bờ cát trắng..

Biển xanh đang kêu gào

Biển đau vì con người

Rác thải kia và hóa chất

Tuôn ra từ lòng tham và vô thức

giết dần biển xanh.

Trả lại biển xanh cho em cho anh

Trả lại biển xanh cho hôm nay, muôn đời mai sau

Đừng để màu cát hoen màu hóa chất

Đừng để biển xanh lan tràn tang tóc…

Hãy giữ lấy

Một màu biển xanh cho tôm cho cá

Từng đàn hải âu vui tung bay trao liệng tầng không

Tàu thuyền ngược xuôi xây dựng quê hương

cho tương lai sáng tươi!

Biển xanh từ muôn đời

Biển nuôi hồn bao người…

Biển xanh từ muôn đời

Biển nuôi hồn bao người…

Hãy giữ lấy biển xanh

Hãy giữ lấy biển xanh!

Trả lời

0981.019.019