Trà

Khói xưa thơm trà bay nghi ngút

Tựa bóng sương chưa nói lời nào

Mà trông nhau đến nhắm mắt còn yêu

Mà ngỡ như cơn mưa ban chiều hy vọng

Đắng cay lần đầu mà ngọt ngào phút sau

Phó thân ngựa ngang qua ngõ

Chợt bỗng vui mây xanh nắng vàng

Tự hỏi mình lỡ nét ấy có buồn không?

Mà cứ trông ai ngang qua mộng não nề

Rút hết tơ lòng cũng chẳng thể tỏ bày

Thương ai rồi ai thương mình

Đêm khuya rồi gối chăn bóng hình

Trăng đêm nay rọi sáng hương trà bay nhẹ

Yêu ai rồi ai yêu mình

Tiếng ai gọi đến bên tâm tình

Giật mình, hỏi thăm mình, còn không?

Đếm xuân gầy mòn theo năm tháng

Vạn cánh hoa rơi rơi trước nhà

Nào bận tâm đến sắc ấy có nhạt phai

Chỉ luyến lưu hương tan trong trà nhưng ngại

Ánh mắt đôi nơi lỡ xa khơi, thôi lời

Thương ai rồi ai thương mình

Đêm khuya rồi gối chăn bóng hình

Trăng đêm nay rọi sáng hương trà bay nhẹ

Yêu ai rồi ai yêu mình

Tiếng ai gọi đến bên tâm tình

Giật mình, hỏi thăm mình, còn không?

Thương ai rồi ai thương mình

Đêm khuya rồi gối chăn bóng hình

Trăng đêm nay rọi sáng hương trà bay nhẹ

Yêu ai rồi ai yêu mình

Tiếng ai gọi đến bên tâm tình

Giật mình, hỏi thăm mình, còn không?

Giật mình, hỏi thăm mình, còn không?

Trả lời

0981.019.019