Trăng Sáng Vườn Chè

Sáng trăng sáng cả vườn chè

Một gian nhà nhỏ đi về có nhau

Vì tằm tôi phải chạy dâu

Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay

Chồng tôi thi đỗ khoa này

Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi.

Kẻo không rồi chúng bạn cười

Rằng tôi nhan sắc cho người say sưa

Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa

Anh chưa thi đỗ thì chưa (thì chưa) động phòng.

Một quan là sáu trăm đồng

Chắt chiu tháng tháng cho chồng (mà) đi thi

Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy

Hai bên có lính hầu đi dẹp đường

Tôi ra đón tận gốc bàng

Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem.

Đêm nay mới thật là đêm

Ai đem trăng tưới lên trên vườn chè.

Trả lời

0981.019.019