Trôi[:: T Troi ::]

Nhìn kìa phía xa, cuộc sống nay vẫn rất vô thường.

Vòng tròn vẫn cứ quay đều, vòng bánh lăn đều, thời gian trôi.

Lộc cộc qua con phố, qua con phố đời lang thang.

Bồi hồi nhìn bước chân nhỏ chập chững đi rồi, đi về đâu.

[ DK ] :

Lang thang, phiêu du khắp chốn nơi nao.

Con hẻm rêu phong gốc phố xe đông.

Hàng ngày, bước chân tha phương mỏi mòn.

Ngày ngày cứ trôi qua, trôi qua.

Trôi, trôi mãi trôi.

Trôi, trôi mãi trôi, cũng về một nơi.

Để sống, để yêu.

Trả lời

0981.019.019