Trúc Xinh (ACV Remix)[:: TX(R Truc Xinh (ACV Remix) ::]

Trúc xinh trúc mọc đầu đình

Đến nay sao vẫn một mình

Lá rơi rơi mãi thật buồn

Nhìn người đi mắt anh tuôn sầu

Áo anh nay sứt chỉ rồi

Nhớ em anh nhớ một đời

Cố quên nhưng mãi bồi hồi

Lệ nhòa đôi mi ướt anh mỉm cười

Anh đã yêu người rất lâu

Sao nỡ quên thật mau

Duyên ối a

Tình ối a

Nay đã trôi về đâu

Trăng với sao cùng đến đây

Anh khóc cho ngàn mây

Đem nhớ thương

Lòng vấn vương nàng

Cớ sao người nỡ mang đi câu chia lìa

Rồi quên í a câu thề

Thương mấy a cho nhiều

Để giờ người bỏ anh cô liêu

Phận duyên mong manh rã rời

Lặng yên cách chia đôi đời

Em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới

Người nặng tương tư khoác lên u sầu

Triền miên nỗi đau trong lòng

Mong phút giây yên bình

Dẫu mình còn nặng suy tư

Nhành hoa nay úa sắc hương phai tàn

Tựa duyên chúng ta phai nhạt

Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ

Người là trúc xinh

Mặn mà khó quên

Dặn lòng nhớ nên anh đi tìm

Người giờ ở đâu

Mà mình mãi trông mong

Người ơi người ở đừng về

Anh đã yêu người rất lâu

Sao nỡ quên thật mau

Duyên ối a

Tình ối a

Nay đã trôi về đâu

Trăng với sao cùng đến đây

Anh khóc cho ngàn mây

Đem nhớ thương

Lòng vấn vương nàng

Tình mình dở dang em mang câu chia lìa

Người quên í a câu thề

Thương mấy a cho nhiều

Để giờ người bỏ anh cô liêu

Phận duyên mong manh rã rời

Lặng yên cách chia đôi đời

Em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới

Người nặng tương tư khoác lên u sầu

Triền miên nỗi đau trong lòng

Mong phút giây yên bình

Dẫu mình còn nặng suy tư

Nhành hoa nay úa sắc hương phai tàn

Tựa duyên chúng ta phai nhạt

Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ

Tình mình dở dang em mang câu chia lìa

Người quên í a câu thề

Thương mấy a cho nhiều

Để giờ người bỏ anh cô liêu

Phận duyên mong manh rã rời

Lặng yên cách chia đôi đời

Em ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới

Người nặng tương tư khoác lên u sầu

Triền miên nỗi đau trong lòng

Mong phút giây yên bình

Dẫu mình còn nặng suy tư

Nhành hoa nay úa sắc hương phai tàn

Tựa duyên chúng ta phai nhạt

Anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ

Trả lời

0981.019.019