Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Bài hát: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Đinh Mạnh Ninh

Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm

Đường ra trận mùa này đẹp lắm

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây

Trường Sơn Tây anh đi

Thương em thương em bên ấy mưa nhiều

Con đường là gánh gạo

Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo

Hết rau rồi em có lấy măng không?

Còn em thương bên Tây anh mùa Đông

Nước khe cạn bướm bay lèn đá

Biết lòng anh say miền đất lạ

Là chắc em lo đường chắn bom thù

Anh lên xe trời đổ cơn mưa

Cái gạt nước xua tan nỗi nhớ

Em xuống núi nắng về rực rỡ

Cái nhành cây gạt mối riêng tư

Từ nơi em đưa sang bên nơi anh

Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

Như tình yêu nối lời vô tận

Là Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn

Trả lời

0981.019.019