Từ Em Mà Ra[:: TEMR Tu Em Ma Ra ::]

Em gieo bao tình yêu, ngàn lời vàng trong lúc say

Rồi gieo niềm đau lời mật ngọt anh có hay

Nơi môi hôn vội trao mà ngàn người đang ước ao

Em như hoa quỳnh đen nên em chỉ đẹp vào đêm

Gửi ngắm ân tình làm gì để giờ phải chia ly

Là từ em thôi không nói trước đường lối ai sẽ rời đi

Em bên tôi làm chi để giờ bên nhau có được gì?

Vài câu nói yêu thôi em theo ai cứ vậy đi

Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã không còn

Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ

Và vài câu ca anh đã tặng em nếu có thể

Khiến em vui! Thương một ai đâu có dễ

Em đến bên anh rót tràn đầy yêu thương

Như nắng ban mai xóa nhẹ mờ mây vương

Câu hứa bên anh em gửi vào làn khói sương

Ai đã nói thương nhưng giờ lại đơn phương

Yeah! Em đến rồi đi

Mây mờ giăng tơ khuất lối đường đi

Giang vòng tay trọn nắng mưa

Hỏi người bên em đã có chưa

Ok thì là chia ly

Anh thì lại ướt mi

Em cứ làm điều đúng đi

Chẳng phải nghĩ suy

Gửi ngắm ân tình làm gì để giờ phải chia ly

Là từ em thôi không nói trước đường lối ai sẽ rời đi

Em bên tôi làm chi để giờ bên nhau có được gì?

Vài câu nói yêu thôi em theo ai cứ vậy đi

Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã không còn

Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ

Và vài câu ca anh đã tặng em nếu có thể

Khiến em vui! Thương một ai đâu có dễ

Em đến bên anh rót tràn đầy yêu thương

Như nắng ban mai xóa nhẹ mờ mây vương

Câu hứa bên anh em gửi vào làn khói sương

Ai đã nói thương nhưng giờ lại đơn phương

Để giờ hôm nay đôi ta chia ly đã không còn

Rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ

Và vài câu ca anh đã tặng em nếu có thể

Khiến em vui! Thương một ai đâu có dễ

Em đến bên anh rót tràn đầy yêu thương

Như nắng ban mai xóa nhẹ mờ mây vương

Câu hứa bên anh em gửi vào làn khói sương

Ai đã nói thương nhưng giờ lại đơn phương

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019