Tự Hào Quốc Hội Việt Nam

Tự hào Quốc hội Việt Nam!

Quốc hội Việt Nam

Bao nhiêu năm vì nhân dân, vì đồng bào

Bao nhiêu năm hết lòng vì Tổ quốc

Quốc hội Việt Nam

Nơi nhân dân gửi bao niềm tin

Nơi cử tri gửi gắm nỗi niềm

Nguyện vọng, ý chí toàn dân

Quốc hội Việt Nam!

Là niềm tin, là trí tuệ, là khát vọng Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam!

Quốc hội Việt Nam đã viết nên những trang sử tự hào

Tự hào vì nước, vì dân!

Bao tự hào Quốc hội Việt Nam!

Quốc hội Việt Nam!

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019