Từ Khi Vắng Anh

Nhiều đêm nhớ anh thấy lòng ưu hoài,

Vắng nhau một phút nhớ nhau lâu dài

Ôi đời sao quá đắng cay, người đi để nhớ từ đây,

thiếu anh lòng hoang vắng chiều nay

Từ khi vắng anh phố phường thêm buồn

Lấy ai nhặt lá cuối thu bên đường

Ai tặng cho em cánh hoa, và ai ca nốt bài ca,

câu hát buồn ru lòng ngày qua

Đêm đêm nức nở, nhớ anh phương trời

Hỏi anh, anh biết hay không

Buồn thương em chờ mong và đêm đêm thầm nhớ

Chấp tay em nguyện cầu, ngày về trọn thương

Mùa hè vắng anh cũng thành đông dài

Thiếu anh mùa thu cũng vương mây mờ

Nghe buồn dâng lên lũy thơ

Hỏi anh có nhớ ngày xưa,

hai đứa cùng chung dệt mộng mơ

Trả lời

0981.019.019