Từng Ngày Qua

Bài hát: Từng Ngày Qua – Thái Hòa

Từng ngày qua bóng chim về ngoài giòng sông

Từng ngày qua nắng phơi trên đầu cỏ non

Đời tình nhân đã bao nhiêu lần gió rét

Đời quạnh hiu nghe chăn chiếu quá thênh thang

Đời trần gian có môi hồng có mắt nhìn

Một ngày kia ôi thân thế lênh đênh

Từng chiếc bóng trăm năm đã về

Vây người giữa nến não nùng

Từng tiếng khóc trăm năm đã về

Vây người giữa chốn mông lung

Từng ngày qua thấy mưa về miền phù du

Từng ngày qua thấy nắng tan vào lời ru

Đời nửa đêm có khi nghe lời trăn trối

Đời rộng thênh như im vắng tiếng rơi khô

Đời trần gian có tim người có tay chờ

Một ngày kia ôi thân thế vu vơ.

Trả lời

0981.019.019