Tuổi Nàng 15

Trăng sáng soi đêm rằm

Em còn tuổi 15

Chưa lần nhớ ai thương thầm

Chỉ chờ tôi sang ghé thăm

Thăm giàn thiên lý thơm

Xem nụ hoa chớm nở

Đom đóm bay về, tìm hương đốt đèn

Theo tháng năm thăng trằm

Qua rồi tuổi 15

Tôi nằm nhớ em thăng trằm

Nhớ làn son môi trái tim

Vai kề vai ấm êm

Thơm mùi thơm tóc mạ

Đôi mắt nhu huyền, cả một trời yêu

Khi yêu tôi biết đâu ngờ đâu

Đêm buồn vụn vỡ tim này

Từ ly em bước sang ngang

Anh ơi trên bước đi nhân tình

Tôi chắc chiêu riêng mình

Với niềm đau dĩ vãng

Chia nữa trang đêm buồn

Em về lại một bên

Đa tình ngắm trăng bên chồng

Có còn thương tôi nữa không

Ân tình em đã quên

Xa vầng trăng kỷ niệm

Xin trả tôi về tuổi nàng 15

Trả lời

0981.019.019