Tuổi Trẻ Của Bác Hồ

Tuổi trẻ của Bác Hồ là bài ca hùng tráng.

Tuổi trẻ của Bác Hồ từ trong đêm tối mất nước và nô lệ.

Người ra đi tìm đường và đã thấy con đường giải phóng nhân dân Việt Nam.

Và giải phóng cho nhân loại.

Tuổi trẻ của Bác Hồ vượt đại dương dậy sóng.

Vượt cả tay mắt quân thù người đi đến khắp các nước mọi châu lục.

Còn áp bức đọa đày, còn tiếng thét vang trời.

Giải phóng nhân dân lầm than và giải phóng các dân tộc.

[ĐK:]

Rồi một sớm Bác đã về quê hương, núi rừng Việt Bắc đó muôn đóa hoa dâng người.

Tin mừng truyền vang nơi nơi, muôn triệu người con ra đi.

Một lòng thề cứu lấy nước non

Rồi một sớm trong nắng mùa thu.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn như sấm vang Ba Đình.

Vang vọng trời xanh quê hương.

Vang vọng biển xanh năm châu.

Rừng cờ đỏ thắm lấp lánh ánh sao vàng.

Tuổi trẻ của Bác Hồ cả hồn thiêng Tổ quốc.

Vọng về trong trái tim Người đi giải phóng giai cấp và dân tộc.

Người giương cao ngọn cờ vì Chủ nghĩa xã hội.

Đoàn kết công nông Việt Nam và đoàn kết cả dân tộc.

Tuổi trẻ của Bác Hồ là bài ca đoàn kết.

Cội nguồn của sức mạnh để chiến thắng đế quốc và xâm lược.

Mừng non sông vẹn toàn ngày thống nhất huy hoàng.

Lời Bác thiêng liêng còn đây.

Tuổi trẻ Bác sáng muôn đời.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019