Tuổi Trẻ Thành Phố Bác Hồ

Bài hát: Tuổi Trẻ Thành Phố Bác Hồ – Nhóm K6

Tuổi trẻ thành phố Bác

Chung niềm tin son sắc một lòng

Tuổi trẻ thành phố Bác

Luôn xung kích tới vùng đất xa .

Đem nụ cười cho các em thơ

Và niềm vui cho các cụ già

Ôi đẹp làm sao những tấm gương

Thanh niên ngày nay.

Tuổi trẻ thành phố Bác

Mang trong tim dòng máu lạc hồng

Tuổi trẻ thành phố Bác

Đem tri thức xây dựng quê hương.

Dưới ngọn cờ tổ quốc tung bay

Lòng nhiệt huyết cứ mãi dâng đầy

Hiến trọn tuổi xuân

Cho thành phố Bác thân yêu.

Đi ta đi nhanh

Tới những nơi chân trời phía trước

Dựng xây quê hương

Sánh vai cùng bạn bè thế giới.

Luôn mang trong tim

Lời tổ quốc thoi thúc lòng ta

Rạng danh non sông

Với sức trẻ thành phố hôm nay.

Trả lời

0981.019.019