Tuổi Xuân Dâng Đảng

Bài hát: Tuổi Xuân Dâng Đảng – V.A

Cờ hồng tươi đang phấp phới trong tim

Dù trong đêm đen hay nắng ngập tràn

Đảng đã dắt ta vượt qua muôn *** đường xa

Cờ đỏ tươi kia thắm máu anh linh

Vượt qua gian lao biết mấy hy sinh

Để cho ngày hôm nay non sông chói sáng

Mùa xuân ngập tràn, tình yêu ngập tràn

Tuổi xuân ơi, tuổi xuân ơi

Đảng đã cho ta non sông gấm hoa

Đảng đã cho ta đôi cánh bay xa

Thắp sáng niềm tin

Viết tiếp bài ca

Trên con đường tương lai Đảng dẫn lối

Rực cháy trong ta bao nhiêu khát khao

Tuổi trẻ hôm nay vươn cánh xa bay

Hiến dâng tuổi xuân, hiến dâng đời ta

Trái tim hồng rộn vang tiếng núi sông.

Cờ hồng tươi đang phấp phới trong tim

Dù trong đêm đen hay nắng ngập tràn

Đảng đã dắt ta vượt qua muôn *** đường xa

Cờ đỏ tươi kia thắm máu anh linh

Vượt qua gian lao biết mấy hy sinh

Để cho ngày hôm nay non sông chói sáng

Mùa xuân là Đảng, tình yêu là Đảng

Tuổi xuân ơi, tuổi xuân ơi

Đảng đã cho ta non sông gấm hoa

Đảng đã cho ta đôi cánh bay xa

Thắp sáng niềm tin

Viết tiếp bài ca

Trên con đường tương lai Đảng dẫn lối

Rực cháy trong ta bao nhiêu khát khao

Tuổi trẻ hôm nay vươn cánh xa bay

Hiến dâng tuổi xuân, hiến dâng đời ta

Trái tim hồng rộn vang tiếng núi sông

Đảng đã cho ta non sông gấm hoa

Đảng đã cho ta đôi cánh bay xa

Thắp sáng niềm tin

Viết tiếp bài ca

Trên con đường tương lai Đảng dẫn lối

Rực cháy trong ta bao nhiêu khát khao

Tuổi trẻ hôm nay vươn cánh xa bay

Hiến dâng tuổi xuân, hiến dâng đời ta

Trái tim hồng rộn vang tiếng núi sông

Trái tim hồng rộn vang tiếng núi sông

Trả lời

0981.019.019