Tượng Đài Bác Trong Tim

Bài hát: Tượng Đài Bác Trong Tim – Diệu Hiền

Chẳng có tượng đài nào khắc họa nổi chân dung

Khi chân dung của Người đã khắc vào ý nghĩ

Trong mỗi bước ta đi, trong mỗi việc ta làm

Người hiện diện là niềm tin, chân lý

Chẳng có tượng đài nào khắc họa nổi chân dung

Khi chân dung của Người đã tạc vào thế kỷ

Trong những lúc suy tư, trong tĩnh lặng, vui buồn

Người bình dị trong trái tim nhân thế

Hồ Chí Minh, Hồ chí Minh

In trong dáng hình của non nước hôm nay

Người không đứng trên cao. Người ở chỗ bần cùng

Người là một vĩ nhân, muôn vàn tình thương bất tận.

Người sống mãi trong ta. Người dành cho tất cả

Chỉ giữ lại riêng mình đức tính hy sinh

Chẳng có tượng đài nào khắc họa nổi chân dung

Khi chân dung của Người trong trái tim muôn người.

Trả lời

0981.019.019