Tương Nịu Làng Tôi[:: TNLT Tương Nịu Làng Tôi ::]

[Lời 1:]

Ai về Tương Nịu làng tôi

Bồi hồi nghe câu ví giặm

Tình người làng tôi sâu đậm

Gửi trong câu hát từ xưa

Mái đình trải bao nắng mưa

Giếng nước, cây bàng còn đó

Rào Trẻn lượn quanh gắn bó

Làng tôi như một con thuyền

Làng sáng ngời lên

Thánh Tông truyền Tương Nịu là tên

Lập miếu tôn thờ

Ơn Thành Hoàng phù hộ nào quên

Trên bến dưới thuyền

Làng tôi xưa lưu truyền trang sử

Con đường rộng mở

Làng tôi nay rạng rỡ, người ơi

[Lời 2:]

Ai về Tương Nịu làng tôi

Dù đường xa xôi muôn ***

Cùng mời chè xanh chát đậm

Cùng trao nhau nón bài thơ

Cánh đồng mượt xanh ước mơ

Sóng nước bao mùa tôm cá

Một thời tuổi thơ gắn bó

Lòng tôi luôn nợ nơi này

Cuộc sống đổi thay

Cháu con cùng đua tài vươn lên

Ngời những nhân kiệt

Thêm tự hào một miền địa linh

Tươi mới dáng hình

Làng tôi ghi ân tình bao họ

Vui ngày hội mở

Ai về Tương Nịu làng tôi

(Nhạc)

Ai về Tương Nịu làng tôi

Bồi hồi nghe câu ví giặm

Tình người làng tôi sâu đậm

Gửi trong câu hát từ xưa

Mái đình trải bao nắng mưa

Giếng nước, cây bàng còn đó

Rào Trẻn lượn quanh gắn bó

Làng tôi như một con thuyền

Làng sáng ngời lên

Thánh Tông truyền Tương Nịu là tên

Lập miếu tôn thờ

Ơn Thành Hoàng phù hộ nào quên

Trên bến dưới thuyền

Làng tôi xưa lưu truyền trang sử

Con đường rộng mở

Làng tôi nay rạng rỡ, người ơi

Cuộc sống đổi thay

Cháu con cùng đua tài vươn lên

Ngời những nhân kiệt

Thêm tự hào một miền địa linh

Tươi mới dáng hình

Làng tôi ghi ân tình bao họ

Vui ngày hội mở

Ai về Tương Nịu làng tôi

Vui ngày hội mở

Ai về Tương Nịu làng tôi

Trả lời

0981.019.019