Tưởng Rằng Đã Quên

Bài hát: Tưởng Rằng Đã Quên – Công Trứ

1. Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm

Một ngày thấy em là đời bóng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên thân đau muốn nằm

Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.

[ĐK1:]

Còn gì đâu những đoá hoa hồng

Vì trái tim tội lỗi lưu vong

Còn gì đâu những má xưa nồng

Dù xác thân còn phút ăn năn.

2. Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên em qua phố rộng

Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên

Tưởng rằng đã quên tay em vẫn còn

Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên.

***********

[ĐK2:]

Còn lại đây những sớm mai buồn

Vì phố xưa cỏ lá mong manh

Còn lại đây những bến hoang tàn

vì xác thân đã quá lênh đênh

2…

Trả lời

0981.019.019