Vàm Cỏ Đông

Bài hát: Vàm cỏ đông

Trình bày : Thanh thúy

Ở tận sông Hồng anh có biết

Quê hương em cũng có dòng sông

Em mãi gọi với lòng tha thiết

Vàm Cỏ Đông , ơi Vàm Cỏ Đông

Ơ … ơi Vàm Cỏ Đông , ơi hỡi dòng sông

Nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng

Đuổi Pháp đi rồi nay đuổi Mĩ xâm lăng

Giặc đi đời giặc sông càng xanh trong

Giặc đi đời giặc sông càng xanh trong

Vàm Cỏ Đông đây Vàm Cỏ Đông đây

ta quyết giữ từng chiếc xuồng tấm lưới cây ***

Từng con người làm nên lịch sử

Và dòng sông trong mát quanh năm

Vàm Cỏ Đông đây Vàm Cỏ Đông đây ,

ta quyết giữ từng mái nhà nép dưới rặng dừa

Từng thửa ruộng ngời đen màu mỡ

Từng mối tình hò hẹn sớm trưa

Ở tận sông Hồng anh có biết

Quê hương em cũng có dòng sông

Em mãi gọi với lòng tha thiết

Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông

Ơ ơi Vàm Cỏ Đông ơi hỡi dòng sông

Có anh du kích dũng cảm kiên cường

Lẫn ánh trăng mờ băng lửa đạn qua sông

Diệt tan tàu giặc giữ gìn quê hương

Diệt tan tàu giặc giữ gìn quê hương

Vàm Cỏ Đông đây Vàm Cỏ Đông đây

ta quyết giữ từng chiếc xuồng tấm lưới cây ***

Từng con người làm nên lịch sử

Và dòng sông trong mát quanh năm

Vàm Cỏ Đông đây , Vàm Cỏ Đông đây

ta quyết giữ từng mái nhà nép dưới rặng dừa

Từng thửa ruộng ngời đen màu mỡ

Từng mối tình hò hẹn sớm trưa

Ở tận sông Hồng anh có biết

Quê hương em cũng có dòng sông

Em mãi gọi với lòng tha thiết :

Vàm Cỏ Đông ơi Vàm Cỏ Đông , Vàm Cỏ Đông ơi Vàm cỏ Đông

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019