Vần Thơ Sầu Rụng

VẦNG THƠ SẦU RỤNG

Thơ: Lưu Trọng Lưu

Nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Mai Hương

Vầng trăng từ độ lên ngôi

năm năm bến cũ em ngồi quay tơ

em ngồi quay tơ

Quay đều..quay đều..quay đều..

Để tóc rối vần câu thơ sầu rụng

mái tóc cũng buồn theo thơ

cũng buồn theo thơ

Quay đều..quay đều..quay đều..

Năm năm tiếng lụa se đều

trong cây gió lạnh đưa vèo

Hằng năm tiếng lụa đưa theo

đêm đêm gió rét đưa vèo trong cây

đưa vèo trong cây

Quay đều..quay đều..quay đều..

Nhẹ tay nhè nhẹ đôi tay

hương thơm lối xóm bay đầy thinh không

bay đầy thinh không

Quay đều..quay đều..quay đều..

Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng

Quay đều..quay đều..quay đều..

thời gian lặng rót một dòng buồn tênh

một dòng buồn tênh

Quay đều..quay đều..quay đều…

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019