Về Đây Đồng Đội Ơi

Bài hát: Về Đây Đồng Đội Ơi – Trương Quý Hải

Về đây đồng đội ơi.

Người chiến sỹ sư đoàn

Hà Giang đã ngưng chiến trận

Về đây đồng đội ơi.

Những chiến hữu đơn vị bạn

Đài hương bốn, sáu, tám ta hội quân

Hãy về đồng đội ơi.

Còn nằm khe đá hay thủng sâu

Về đây có nhau như nguyện ước chiến hào

Được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông nô-hắc yên bình.

Quân dân đồng ấm nghĩa tình.

Hãy về đồng đội ơi người lính chiến mãi đôi mươi.

Về đây điếu thuốc lào âm trẻ trung hồn nhiên

Nụ cười bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa.

Biên cương hình bóng quê nhà

Nhìn kìa đồng đội tôi một năm không chín máu thắm quân kỳ.

Bảy bảy hai.

Sáu tám lăm anh em đang về.

Và kia một nghìn một trăm.

Hai ba ba.

Bốn chín bốn lăm.

Bờ suối dốc núi anh em về đây.

Hãy về đồng đội ơi còn nằm khe đá hay thủng sâu.

Về đây có nhau như nguyện ước chiến hào.

Được hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông nô-hắc yên bình.

Quân dân đồng ấm nghĩa tình.

Hãy về đồng đội ơi người lính chiến mãi đôi mươi.

Về đây điếu thuốc lào âm trẻ trung hồn nhiên

Nụ cười bạn bè đồng đội người thân ôm nhau nước mắt chan hòa.

Biên cương hình bóng quê nhà.

Trả lời

0981.019.019