Vegas[:: O OEOeOEOaOEOeOEOVOEOeOEOaOEOeOEOeOEOeOEOaOEOeOEOgOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOaOEOeOEOsOEOeOEOaOEOeOEO ::]

1. Chỉ có một điều em biết, hôm nay là thứ mấy ngày gì

Chỉ có một điều cần thiết, tan ca thì nhớ lấy phong bì

Công ty là mồ chôn sống và giấy báo tử là deadline

Đêm đêm đặt tay lên tráng nhẩm xem mình có sống hết mai

Hey, em ơi, em còn chần chờ gì nữa?

Hey, em ơi, chớ để nỗi đau chất chứa.

Hey, em ơi, em còn chần chờ gì nữa?

Hey, em ơi, em đợi ai làm chi rứa?

[ĐK:]

Cớ sao mà em chơi vơi?

Cớ sao lòng em rối bời?

Đứng lên mà chạy đi thôi,

Trước khi màn đêm giăng lối.

Cớ sao mà em chơi vơi?

Thấy mình trong gương rã rời.

Đứng lên mà chạy đi thôi,

Trước khi bàn chân hấp hối.

La la la la la la (x4)

2. Nếu em thành tâm muốn biết, thì anh cũng sẵn lòng trả lời,

Bí kíp để không nuối tiếc,

Là chẳng giữ lại gì trên đời.

Đau thương vui sướng cuối ngày cũng hóa thành cát bụi.

Em, nghe xem, chẳng ai nghe em khóc nữa,

Em, nghe xem, chẳng ai còn ai quan tâm nữa.

20 năm chạy theo cái gọi là sang giàu,

Người nào cũng được nhưng không phải người đến sau,

Dưới 6 tấc đất các người cũng chả khác gì nhau! (Là la là la lá!)

[ĐK:]

Cớ sao mà em chơi vơi?

Cớ sao lòng em rối bời?

Đứng lên mà chạy đi thôi,

Trước khi màn đêm giăng lối.

Cớ sao mà em chơi vơi?

Thấy mình trong gương rã rời.

Đứng lên mà chạy đi thôi,

Trước khi bàn chân hấp hối.

La la la la la la (x4)

Điều duy nhất mà em cảm thấy mình có thể tự hào

Là hố sâu không đáy mà do chính em đã tự đào.

Điều duy nhất mà em cảm thấy mình có thể tự hào

Là hố sâu không đáy mà do chính tay em tự đào.

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019