Vết Lăn Trầm 1969

Vết lăn vết lăn trầm

Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền

Như có lần chim muông hằn dấu chân

Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà

Rộng đôi cánh tay chờ mong

Người chợt nhớ mình như đá

Đá lăn vết lăn buồn

Từ hoang xưa dấu chân anh dã cầm

Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang

Chờ ta da du một chuyến

Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn

Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng

Thôi ngủ yên đi con ngủ đời yên đi con

Che dấu thân đau rã mòn

Ngủ đời yên đi con như vết thương đau ngủ buồn

Như Trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng

Đá lăn vết lăn trầm

Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn

Ôm mắt thầm van xin lời thánh đêm

Bài ca dao trên cồn đá

Trên ngai vàng quê nhà

Một thời ngủ yên tuổi xanh

Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình

Trả lời

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT QUẢNG NGÃI

Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019