Vết Lăn Trầm[:: VLT Vet Lan Tram ::]

Bài Hát: Vết Lăn Trầm – Quang Ngọc

Vết lăn vết lăn trầm

Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền

Như có lần chim muông hằn dấu chân.

Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà

Rộng đôi cánh tay chờ mong

Người chợt nhớ mình như đá, đá lăn vết lăn buồn.

Từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm

Ôi vết hằn ghi trên cồn đá hoang

Chờ ta da du một chuyến

Ôi môi hồng xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn

Đợi chờ năm làm gió qua chuông thiên đàng.

Thôi ngủ yên đi con ngủ đời yên đi con

Che dấu thân đau rã mòn

Ngủ đời yên đi con như vết thương đau ngủ buồn

Như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng.

Đá lăn vết lăn trầm

Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn

Ôm mắt thầm van xin lời thánh đêm

Bài ca dao trên cồn đá.

Trên ngai vàng quê nhà một thời ngủ yên tuổi xanh

Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình.

Trả lời

Thông tin liên hệ
Dịch vụ & Sản phẩm
0981.019.019