Vì Đâu (Giọng Hát Việt Nhí 2016)[:: VD(HVN2 Vi Dau (Giong Hat Viet Nhi 2016) ::]

Bài hát : Vì Đâu (Giọng Hát Việt Nhí 2016) – Hồ Thảo Nguyên (The Voice Kids)

Bay về đâu, hỡi con chim lạc đàn

Đi về đâu, hỡi con thú lạc bầy

Những con suối đã không còn ca hát

Cánh rừng xanh đã không còn bóng mát.

Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai bốn mùa vì ai

Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai bốn mùa vì đâu

Vì đâu… Vì ai… Vì ai…

Loài người đã phá bao rừng cây

Để muôn loài không còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đen

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng thiên nhiên kêu gào… giận dữ…

Loài người đã phá bao rừng cây

Để muôn loài không còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đen

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng muôn loài gọi ta… oán giận…

Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai bốn mùa vì ai

Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai bốn mùa vì đâu

Vì đâu… Vì ai… Vì ai…

Loài người đã phá bao rừng cây

Để muôn loài không còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đen

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng thiên nhiên kêu gào… giận dữ…

Loài người đã phá bao rừng cây

Để muôn loài không còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đen

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng muôn loài gọi ta… oán giận…

Có hay chăng trái đất buồn

Có hay chăng với mỗi người

Ngày hôm nay là những ngày tương lai

(Cùng thời gian hãy giữ lấy màu xanh)x3

Trả lời

0981.019.019