Vì Đâu[:: VD Vi Dau ::]

Bài hát: Vì Đâu – Minh Chi

Bay về đâu, hỡi con chim lạc đàn

Đi về đâu, hỡi con thú lạc bầy

Những con suối đã ko còn ca hát

Cánh rừng xanh đã ko còn bóng mát

Hơ…hơ…hớ….

Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai bốn mùa vì ai

Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn

Thiên tai bốn mùa vì ai

Vì đâu… Vì ai… Vì ai…

Loài người đã phá bao rừng cây

Để muôn loài ko còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đêm

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng thiên nhiên kêu gào… giận dữ

Loài người đã phá bao rừng cây

Để muôn loài ko còn chốn nương thân

Bầu trời kia ngập trong khói đêm

Kìa đại dương ngập trong tiếng than

Là tiếng muôn loài gọi ta… oán giận

Có hay chăng trái đất buồn

Có hay chăng với mỗi người

Ngày tương lai là những ngày hôm nay

Trả lời

0981.019.019