Vì Đời[:: VD Vi Doi ::]

Buồn đời thì hát mấy câu

Giận đời thì nói thế thôi

Vì đời

Chẳng còn gì mà vui

Chờ người thì thấy rất lâu

Người chờ thì chẳng thấy đâu

Vì đời

Chẳng ai muốn đợi nhau

Vợ mình đẹp nhất hành tinh

Người tình đẹp nhất lúc bình minh

Vì đời

Có tài nên thường linh tinh

Học hành giải quyết công văn

Vận hành thì đói nhăn răng

Vì đời

Học không đi với hành đâu

Hơ ơ chuyện vui buồn trò chơi ơi

Ai ai ơi trò chơi là trời cho

Vợ mình đẹp nhất thế gian

Vợ bạn thì chớ có lan man

Vì đời

Đôi khi lòng muốn dối gian

Lời thề thì dễ quên

Tiền thì khó quên

Vì đời

Chẳng ai muốn nợ nhau

Đường vòng thì đến rất mau

Đề phòng người đứng phía sau

Vì đời

Chẳng ai muốn mình đau

Hơ ơ chuyện vui buồn trò chơi

Ai ai ơi (ai ai ơi) trò chơi là trời cho

Hơ ớ ơ chuyện vui buồn trò chơi ơi

Ai ai ơi (ai ai ơi) trò chơi là trời cho

Đời còn người kiếm thú vui

Đời mòn người kiếm chỗ chui

Vì đời

Người ta cứ nói mình xui (xui xui xui xui xui xui)

Hơ ơi ơ ơ

Buồn cười vì lắm sự đời

Hơ ơi ơ ơ

Sự đời còn lắm chuyện cười

Hơ ơi ơ ơ

Buồn cười vì lắm sự đời

Hơ ơi ơ ơ

Sự đời còn lắm chuyện cười

Hơ ơi ơ ơ

Cười ra nước mắt.

Trả lời

0981.019.019