Vì Nhân Dân Quên Mình

Bài hát: Vì Nhân Dân Quên Mình – Tốp Ca QK7

Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh

Anh em ơi vì nhân dân quên mình

Đoàn vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra

Được dân mến được dân tin muôn phần.

Thề vì dân suốt đời thề tranh đấu không ngừng

Vì đất nước thân yêu mà hy sinh

Thề diệt hết đế quốc kia giành tự do hòa bình

Đoàn vệ quốc quên mình vì nhân dân.

Thề noi gương Bác Hồ vì nhân dân gian lao

Trong bao năm người tranh đấu không ngừng

Người chỉ biết có dân ngày ngày lo

Sao cho toàn dân ấm toàn dân no được học hành

Người chỉ vui khi nào toàn dân hết đau thương

Người tranh đấu đem tương lai về cho dân

Đoàn vệ quốc chúng ta là con yêu của người

Thề noi gương suốt đời vì nhân dân.

Trả lời

0981.019.019