Viếng Hồn Trinh Nữ

(Trích)

Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh

Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.

Tôi thấy quanh tôi và tất cả

Kinh thành Hà Nội chít khăn sô.

Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại

Giờ đây tôi khóc một người về!

Giờ đây tôi thấy lòng cay đắng

Như có ai mời chén biệt ly!

Sáng nay vô số lá vàng rơi

Người gái trinh kia đã chết rồi!

Có một chiếc xe màu trắng đục

Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi.

Đem đi một chiếc quan tài trắng

Và những vòng hoa trắng lạnh người.

Theo bước, những người khăn áo trắng

Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.

Để đưa nàng đến nghĩa trang này

Nàng đến đây rồi ở lại đây.

Ờ nhỉ, hôm nay là mấy nhỉ?

Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay.

Từ nay xa cách mãi mà thôi!

Tìm thấy làm sao được bóng người.

Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn.

Tay cầm sáp đỏ đặt lên môi

Trả lời

0981.019.019