VIRUS (Soul Version)

Sao anh không nói với em

Rằng tình đôi ta đã hết hết hết anh muốn xa rời.

Sao anh không nói với em

Rằng thì anh có người mới mới mới anh muốn bên người?

Sao cứ phải như một loài virus?

Phải len lén qua mặt em, cho em xem những thước phim thật đẹp.

Sao cứ phải như một loài virus?

Phải len lén qua mặt em, gieo trong em những nỗi đau cũ mèm.

Một hai ba bốn, em mời anh

Mời anh hãy bước đi thật nhanh

Chạy ngay đi lúc mây còn xanh

Một hai ba bốn em mời anh

Mời anh hãy bước đi thật nhanh

Để cho trái đất này mãi trong lành

Baby, chắc là anh cũng chưa từng biết

Baby có lẽ bây giờ đây cũng không cần thiết

Baby mong là sau này anh sẽ không ngồi tiếc

Và tìm một người được như em

That’s true i know you will miss me much

That’s true I know you will hold my touch

But I really wanna tell you the only truth

I hate you

Sao cứ phải như một loài virus?

Phải len lén qua mặt em, cho em xem những thước phim thật đẹp.

Sao cứ phải như một loài virus?

Phải len lén qua mặt em, gieo trong em những nỗi đau cũ mèm.

Một hai ba bốn, em mời anh

Mời anh hãy bước đi thật nhanh

Chạy ngay đi lúc mây còn xanh

Một hai ba bốn em mời anh

Mời anh hãy bước đi thật nhanh

Để cho trái đất này mãi trong lành

Đừng để em lên tiếng, tiếng – Anh sẽ phải hối tiếc

Đừng để em lên tiếng, tiếng – ooh ooh yeah

Đừng để em lên tiếng, tiếng – Anh sẽ phải hối tiếc

Đừng để em lên tiếng, tiếng – ooh ooh yeah

Virus, Virus, Virus…

Trả lời

0981.019.019